Ahma ympäristö

Ahma ympäristö Oy on vuodesta 1977 toiminut ympäristötut­kimus- ja asiantuntijayritys, jonka toiminta-alue kattaa koko Suomen. Olemme paras valinta, kun tarvitaan asiantunti­juutta ympäristölainsäädännön edellyttämiin menettelyihin, tutkimuksiin tai tarkkailuihin.

Yrityksemme painopistealueita ovat ympäristötutkimukset ja asiantuntijapalvelut. Teemme mm. ympäristölupahake­muksia, ympäristö- (YVA) ja sosiaalisten vaikutusten (SVA) arviointeja, päästö- ja vaikutustarkkailuja sekä kalatalou­teen, vesistöön, kasvibiologiaan, linnustoon sekä muihin lajiryhmiin tai yksittäisiin lajeihin kohdistuvia biologisia tut­kimuksia.

Korkea laatu ja tinkimätön ammattitaito ovat toimintamme perusta. Noudatamme ISO-standardien (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001) mukaista johtamisjärjestelmää. Laboratoriomme on Finas-akkreditointipalvelun (SFS-EN/IEL 17025:2005) akkreditoima laboratorio (T131). Akkreditointi kattaa suurimman osan laboratoriossa tehrävistä analyyseistä sekä näytteenottotoimintaa.