Laboratorio

#

Ahma ympäristö Oy:n laboratorio on erikoistunut vesi-, ympäristö- ja polttoaineanalytiikkaan sekä teollisuuden sivutuotteiden ja jätemateriaalien hyötykäyttökelpoisuuden ja kaatopaikkakelpoisuuden testaukseen. Lisäksi teemme mm. modernin maatilatalouden tarpeisiin liittyviä viljavuustutkimuksia, lanta-analyysejä sekä neulasanalyysejä metsän ravinnetilan ja lannoitustarpeen selvittämiseksi. Laboratoriomme yhteenlaskettu vuotuinen näytemäärä on noin 110 000 näytettä, joista tehdään lähes 1 100 000 analyysiä / vuosi.

Yrityksemme FINAS-akkreditointipalvelun (SFS-EN ISO/IEC 17025:2005) akkreditoima laboratorio (T131) toimii Rovaniemellä, Oulussa ja Seinäjoella. Akkreditointi kattaa suurimman osan laboratoriossa tehtävistä analyyseistä. Akkreditoituun pätevyysalueeseen sisältyvä toiminta ja toimipaikat toimitetaan pyydettäessä / ovat nähtävissä FINAS-akkreditointipalvelun verkkosivuilla www.finas.fi (T131). Laboratoriolla on lisäksi Elintarviketurvallisuusviraston (EVIRA) Terveydensuojelulain (763/1994) nojalla myöntämä hyväksyntä suorittaa STM:n asetusten 401/2001, 1352/2015, 215/2002, 177/2008 ja 354/2008 mukaisia talous-, uima-allas,- ja uimarantavesitutkimuksia

Menetelmämme perustuvat kansainvälisiin standardeihin SFS-EN, ISO, ASTM, EPA, CEN tai muulla tavoin yleisesti hyväksyttyihin menetelmiin. Rutiinimääritysten ohella laboratoriossamme voidaan tehdä myös vaativampaa ja menetelmäkehitystä edellyttävää analytiikkaa. Yhteistyötä tällä sektorilla on tehty kiinteästi mm. korkeakoulujen ja teollisuuden kanssa.

YHTEYSTIEDOT

Ilkka Välimäki
toimialapäällikkö
044 256 3322

Tarja Olli
laatupäällikkö
044 363 6614

Anne Tolppi
laboratorioesimies, Rovaniemi
040 646 2111

Sanna Välimäki
laboratorioesimies, Oulu
044 588 5263

Katariina Siltala
laboratorioesimies, Seinäjoki
040 707 4044


Analyysipalvelut:
Vesinäytteet
Kiinteät ympäristönäytteet
Kiinteät polttoaineet
Hyötykäyttö ja kaatopaikkakelpoisuus
Maatilatalouden analyysit
Neulasanalyysit


Lomakkeet