Biologiset tutkimukset

#

Tarjoamme ja toteutamme monipuolisen valikoiman erilaisia biologisia tutkimuksia. Biologiset tutkimukset ovat yleensä hankkeiden suunnitteluvaiheessa tehtäviä perustilaselvityksiä tai toimintavaiheessa tehtäviä biologisia seurantoja.

Biologiset tutkimukset käsittävät kalatalouteen, vesistöön, kasvibiologiaan ja -ekologiaan, linnustoon sekä muihin lajiryhmiin ja muihin yksittäisiin lajeihin kohdistuvia selvityksiä. Viime aikoina olemme toteuttaneet mm. kasvillisuus- ja luontotyyppiselvityksiä, linnusto-, kalasto- ja pohjaeläinselvityksiä sekä viitasammakko-, liito-orava-, lepakko-, saukko- ja korentoselvityksiä. Palvelutarjontaamme kuuluvat myös bioindikaattoritutkimukset.

Biologisia tutkimuksia teemme koko Suomen alueella.

YHTEYSTIEDOT

Sami Hamari
FM, biologia (biologiset tutkimukset)
040 864 1402

Heikki Laitala
FM, biologia, hydrobiologia (kalataloudelliset tutkimukset)
040 637 0846


Referenssit