Asiantuntijapalvelut - referenssit

Ahma ympäristö Oy:n viimeaikaisia referenssejä asiantuntijapalveluista ovat mm. seuraavat:

YVA-menettelyt

Tuulikolmio Oy, Mastokankaan tuulivoimahankkeen YVA-menettely, Raahe, 2014

Metsähallitus ja Fortum Power and Heat Oy, Joukhaisselän ja Tuore Kulvakkoselän tuulivoimapuiston YVA-menettely, Sodankylä, 2012

Belvedere Mining Oy, Kopsan kaivoksen ja Hituran rikastamon toiminnan muutosten YVA-menettely, Haapajärvi/Nivala, 2013-

Nordic Mines Oy, Laiva-kaivoksen YVA-menettely, Raahe, 2008

Savaterra Oy, Holstinharjun jätteenkäsittelylaitos, Kemi, 2007


Lupahakemukset

Kotkan Energia Oy, Tuulivoimalan ja merikaapelin rakentaminen Mussalon ja Vehkaluodon väliselle merialueelle, Vesilain mukaisen luvan muutoshakemus, 2013

Sotkamo Silver Oy, Sotkamon hopeakaivoksen ympäristölupahakemus, 2012

Turveruukki Oy, viisi erillistä turvetuotantoaluetta, ympäristölupahakemus, 2014

Ab Rågards Lax Oy, kalankasvatuslaitosten ympäristölupahakemukset, 2014

Liikelaitos Kokkolan Vesi Oy, Ullavan jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus, 2014


Teollisuuden ympäristökonsultointi

Kotkan Energia Oy, Mussalon tuulipuiston melu- ja välkemallinnus, 2015

EPV Tuulivoima Oy, Selvitys potentiaalisista tuulivoimarakentamiseen soveltuvista kohteista Lapin alueella, 2013

SMA Mineral Oy, Kalkkimaan tehtaan ja kaivoksen sekä Rantamaan ja Ristimaan louhosten kaivannaisjätteiden jätehuoltosuunnitelma, 2014

Nordic Mines Oy, Laiva-kaivoksen ympäristöriskinarviointi, 2012

Tornion Voima Oy, Lento- ja pohjatuhkan hyötykäytön suunnittelu maarakennuksessa

Atria Oyj, Nurmon kompostointilaitoksen tarkkailuohjelma, 2014


Muu ympäristökonsultointi

Napapiirin Residuum Oy, Kuusiselän kaatopaikan ympäristötarkkailuohjelma, 2014

Kemijärven kaupunki, Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma, 2014

Kemin Digipolis Oy, Selvitys teollisuuden sivu- ja jätevirtojen käyttökohteista Pohjois-Suomen alueella, 2014-2015

Pohjaset Oy, Keminmaan logistiikkaterminaalialueen maaperätutkimus ja puhdistuksen valvonta, 2014


YHTEYSTIEDOT

Tiina Härmä
toimialapäällikkö
044 700 8508


Asiantuntijapalvelut