Asiantuntijapalvelut

#

Ahma ympäristö Oy tarjoaa monipuolisia palveluita teollisuuden, yritysten ja julkisen sektorin toimijoiden tarpeisiin. Olemme toteuttaneet toimeksiantoja mm. kaivos- ja energiateollisuuden sektoreilla suunnitteluvaiheesta jälkihoitoon.

Eri tieteenalojen ammattilaisista koostuva henkilöstömme tarjoaa asiantuntijuutta erilaisiin ympäristölainsäädännön edellyttämiin menettelyihin. Palvelutarjontaamme kuuluvat Natura-arvioinnit, ympäristövaikutusten arvioinnit (YVA) ja sosiaalisten vaikutusten arvioinnit (SVA) sekä ympäristöriskinarvioinnit.

Valmistelemme myös erilaisia lupahakemuksia, kuten ympäristö- ja vesilupahakemuksia, joihin liittyy usein myös ympäristötekniikan ja infrastruktuurin suunnittelutehtäviä. Laadimme myös tarkkailuohjelmia ja tutkimussuunnitelmia.

Lisäksi teemme sivutuotteiden hyötykäytön suunnittelua sekä autamme hoitamaan niihin liittyvät tutkimukset ja lupa/ilmoitusmenettelyt.

Asiantuntijapalveluiden toiminta kattaa koko Suomen.

YHTEYSTIEDOT

Kari Kaikkonen
toimialapäällikkö
040 526 2279

Tiina Härmä
toimialapäällikkö
044 700 8508


Referenssit